top of page

Rate my poems

Public·8 members
Jonathan Jones
Jonathan Jones

Memory(2022)5 Beschikbare Ondertitels


OPT-175B is een taalmodel met 175 miljard parameters. Het model is getraind op publiek beschikbare datasets. Meta maakt naast het volledige model ook een aantal kleinere modellen beschikbaar, zodat wetenschappers 'het effect van schaalvergroting' kunnen bestuderen. Het gaat dan om modellen die 125 of 350 miljoen parameters kennen, en modellen van 1,3, 2,7, 6,7, 13 en 30 miljard. Later komt ook een model beschikbaar met 66 miljard parameters.
Memory(2022)5 Beschikbare ondertitels


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2ueBmH&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1X_LDl-Cklf_vajdp4XS4F

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page